Şirket Profili

DATASİS; 2005 yılında Eğitim Sektörüne, en son bilgi ve iletişim teknolojilerini entegre ederek, Ölçme Değerlendirme projeleri geliştirmek ve uygulamak üzere kuruldu. Kurulduğu günden itibaren; BT sektöründeki yenilikleri ve ileri teknolojileri takip ederek, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar ve Dershaneler olmak üzere Eğitim Sektörü'nün günlük iş ve işlemlerinde kullanabileceği en uygun çözümleri sundu.

Bu süre içinde pek çok İLK'e de imza atan DATASİS'in başarıları arasında;

 • Dersonom Windows Tabanlı Dershane Programını, 3 aylık bir çalışma sonrasında ilk versiyonunun kullanıma sunulması. (İlk kullanıma başlayan kurum: TEB Dershanesi-Moda/KADIKÖY). - Eylül 2005
 • Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi Bilgi İşlem Müdürlüğü ADUYBİM ile Çevre Düzeni Planı çerçevesinde 25.000 kişiyi kapsayan “İl Genel Değerlendirme Anketi”nin Optik Anket Formları tarafımızdan tasarlanarak basıldı. 100 Sorudan oluşan bu çok kapsamlı anket, Afyonkarahisar’da oluşturulan operasyon merkezinde tarafımızdan kısa sürede okutularak, değerlendirilmesinin ve yayınlanmasının sağlanması. - Ekim 2005
 • Kütahya Ali Güral Lisesi’nde 13 sınıf Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi çerçevesinde, Elektronik Yazı Tahtası, Projeksiyon ve Bilgisayar ile donatılarak AKILLI SINIF uygulamasına geçmesinin sağlanması. - Kasım 2005
 • Dersonet Ders Tekrar Programı; 5 aylık bir çalışma sonrasında web tabanlı olarak hazırlanan Elektronik yazı Tahtaları ve Tablet PC’ler ile entegre çalışan Ders Anlatım ve Tekrar Programı kullanıma sunulması. - Kasım 2005
 • Fatih Samiha Ayverdi Lisesi’nde Elektronik Yazı Tahtası uygulaması ile sınıfta işlenen derslerin internet üzerinden öğrencilerce tekrarlanması sağlandı. Tarafımızdan hazırlanan web tabanlı DERSONET DERS TEKRAR PROGRAMI ile Öğretmenin ders anlatımı, Elektronik= Akıllı Yazı Tahtası ile kayıt altına alındı. Öğrencilerin daha sonra şifreleri ile istedikleri yerden programa girip ders anlatımlarını izlemelerinin sağlanması. - Kasım 2005
 • Kütahya’da başta GEDİZ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların tümü olmak kaydı ile ve muhtelif illerde yüzlerce okula AKILLI SINIF uygulamasının kurulması. - Kasım 2005
 • Sigma Dershanesi’ne hazırlanan çok geniş kapsamlı bir web sayfası ile bir dershanenin ideal web sayfası nasıl olmalıdır sorusunun 2005 yılında cevabı belirlendi. Hazırlanan site üzerinden, Elektronik Yazı Tahtası ile tüm derslerin, tüm konularının anlatımı yapılarak, Dersonet Ders Tekrar Programı üzerinden öğrencilerin eksikliklerini gördükleri ders anlatım videolarına ulaşmalarının sağlanması. - Aralık 2005
 • Bilgi Yazılım için tasarlanan ve basılan, 7 sayfalık Optik Form KAYIT KİTAPÇIĞI ile 500.000 (Beşyüzbin) ilköğretim öğrencisinin çok kısa sürede doğru ve eksiksiz olarak bilgilerinin e-okul’a yüklenmesi. - Ocak 2006
 • ÖZDEBİR ’in (Özel Dershaneler Birliği) yaklaşık 800 dershanenin ve 150.000 kişinin katılımıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği OKS ve ÖSS Deneme Sınavları’nı çok kısa sürede sorunsuz gerçekleştirerek internet üzerinden yayına açılması. - Şubat 2006
 • DERSONET Web Tabanlı Dershane Programı’nın ilk sürümü deneme kullanımına açıldı. - Mart 2006
 • ÖZDEBİR Dershaneler Birliğinin, Türkiye genelinde uygulamakta olduğu OKS ve ÖSS Deneme Sınavlarının ikincisini gerçekleştirilmesi. - Mayıs 2006
 • İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, İstanbul İli Genelinde 6, 7, 8, 9. Sınıf seviyelerinde 850.000 Öğrencinin katıldığı Başarı Değerlendirme Sınavının, Küçükçekmece Oktay Duran Matbaa Meslek Lisesi ile birlikte başarıyla uygulanması. - Mayıs 2006
 • KONDA Araştırma Şirketinin Türkiye genelinde 1500'ü aşkın görevlisi ile 79 ilde 48000 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği “Biz Kimiz? Toplumsal Yapı Araştırması” anketinin, Optik Form olarak tasarımın yapılması, basılması ile 48000 deneğe ait birden fazla sayfayı içeren anket formlarının okutulması, birleştirilerek KONDA Araştırma şirketine teslimi. - Eylül 2006
 • DERSONET Web Tabanlı Dershane Programının kullanıma açılması. Ülkemizin ilk ve tek Web Tabanlı Dershane Yönetim Platformu olan sistem, www.e-dershane.web.tr ve www.dershanemyanimda.net alan adları üzerinden hizmete girdi. - Eylül 2006
 • DERSONET WW ve DERSONET WL Web Tabanlı Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Programları kullanıma açıldı. Ülkemizin ilk web tabanlı Ortak Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme platformu olan sistem, www.e-sinav.web.tr alan adı üzerinden kullanıma açıldı. - Ekim 2006
 • Kazanım Ölçme Sınavları’nın gerçekleştirilmesi. Türkiye genelinde 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar olan tüm seviyelerde, yıllık planlarla paralel, yeni müfredata uygun 6 adet sınavın yapılması. Her sınavın, yüzlerce okuldan yaklaşık 150.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi - Ekim 2006 - Mayıs 2007
 • Kütahya Dershaneler Birliği’nin Kütahya İli genelinde yapmış olduğu OKS ve ÖSS Sınavlarını, 200’e yakın okuldan, 30.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik. Sınavının okutmasını ve değerlendirmesi sonrasında, sonuç belgeleri ve sıralı listeler basılarak kurumlara gönderildi. Yapılan sınavlar www.e-sinav.web.tr Platformu üzerinden yayına açıldı. Böylece kurumlar kendi listelerini, sonuç belgelerini, madde analizlerini, konu analizlerini anında sistemden kendilerinin alması. - Şubat 2007
 • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 2 Mayıs 2007 tarihinde Samsun ili genelinde 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11. Sınıf seviyelerinde, 415 okuldan yaklaşık 115.000 Öğrencinin katıldığı Başarı Değerlendirme Sınavının başarıyla uygulanması. - Mayıs 2007
 • 7 Mayıs 2007 tarihinde Burdur ili genelinde, 121 okuldan 4,5, 6, 7, 8. Sınıf seviyelerinde yaklaşık 30.000 öğrencinin katıldığı Başarı Değerlendirme ve OKS Deneme Sınavlarının başarıyla uygulanması. - Mayıs 2007
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 23 Mayıs 2007 tarihinde Bursa ili genelinde 8, 10 ve 11. Sınıf seviyelerinde 120.000 Öğrencinin katıldığı Başarı Değerlendirme Sınavının başarıyla uygulanması. - Mayıs 2007
 • DERSONET Tercih Programı’nın kullanıma açılması. Web Tabanlı olarak hazırlanan, Lise ve Üniversite tercih programının, www.tercihrehberi.web.tr alan adı üzerinden kullanıma açılması. - Haziran 2007
 • İLKADIM Birey Tanıma Envanteri hizmete sunuldu. Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını belirleyerek, Yeni İlköğretim ve ortaöğretim Müfredatının okullarda başarıyla uygulanmasına olanak sağlayan, İLKADIM Birey Tanıma Envanteri’nin Ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile oluşturulması. - Kasım 2007
 • Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 2007-2008 Eğitim Yılı içinde 4,5,6,7,8,9,10,11. Sınıf seviyelerinde il genelini kapsayacak şekilde, her sınava 40.000 öğrencinin katıldığı, yıllık planlarla paralel 6 Başarı Değerlendirme Sınavı’nın uygulanması. Sınav sonuçlarının Dersonet Web Tabanlı Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Platformu olan www.e-sinav.web.tr alanından, öğrenci, sınıf, okul, ilçe, il gelişimlerinin ders, ünite, konu bazında gelişimlerinin izlenmesinin sağlanması. - Ekim 2007 - Mayıs 2008
 • Kütahya Dershaneler Birliği’nin Kütahya İli genelinde yapmış olduğu OKS ve ÖSS Sınavlarını, 190’a yakın okuldan, 32.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik. Sınavın okutulmasının ve değerlendirmesinin yapılması sonrasında, sonuç belgeleri kurumlara gönderildi. Yapılan sınavlar www.e-sinav.web.tr Platformu üzerinden yayına açıldı. Böylece kurumlar kendi listelerini, sonuç belgelerini, madde analizlerini, konu analizlerini anında sistemden kendilerinin alması sağlandı. - Şubat 2008
 • DERSONET / e-sınav Web Tabanlı Ortak Sınav Uygulama ve Kazanım Ölçme Sistemi’nin kullanıma açılması. olan www.e-sinav.web.tr ‘nin kullanıma açılması. - Mart 2008
 • EKSEN YAYINCILIK tarafından 25 Nisan 2008 de 395 dershane ve 150.000 öğrencinin katıldığı 6-7-OKS ve ÖSS seviyelerindeki Türkiye genelindeki TGS sınavının okutmasının ve değerlendirmesinin www.e-dershane.web.tr, DERSONET Dershane Yönetim Platformu üzerinde gerçekleştirilerek yayına açılması. - Nisan 2008
 • ALANYA DERSHANELER BİRLİĞİ’NİN, Alanya İlçesinde 200’e yakın okuldan, 30.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği OKS ve ÖSS sınavlarının okutulması ve değerlendirmesi “DERSONET WW ve DERSONET WL Web Tabanlı Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Programları” üzerinde yapılarak kurumların kendi başarı listelerini, sonuç belgelerini, madde analizlerini, konu analizlerini, soru analizlerini, grafik ve tabloları kargoyu beklemeden almalarının sağlanması. - Mayıs 2008
 • Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı içinde 4,5,6,7,8,9,10,11. Sınıf seviyelerinde il genelini kapsayacak şekilde, her sınava 35.000 öğrencinin katıldığı , yıllık planlarla paralel 6 Başarı Değerlendirme Sınavı uygulandı. Sınav sonuçları Web Tabanlı Sınav Uygulama ve Ölçme Değerlendirme Platformu olan www.e-sinav.web.tr alanından, öğrenci, sınıf, okul, ilçe, il gelişimlerinin ders, ünite, konu bazında gelişimlerinin izlenmesi sağlandı. Süreç sonunda Yalova ili Türkiye sıralamasında birçok seviyede Türkiye birincisi oldu. - Haziran 2009